դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկման և կառավարման խորհրդի կողմից հավանության արժանացման

դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկման և կառավարման խորհրդի կողմից հավանության արժանացման2 դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկման և կառավարման խորհրդի կողմից հավանության արժանացման